Hozzájárulás kép- és hangfelvétel

Az Országos Biofeedback és Neufeedback Független Egyesület által szervezett konferencián történő részvétel érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok, hogy a személyes adataim (név, e-mailcím, telefonszám, számlázási adatok) kezeléséhez az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

Hozzájárulok és engedélyezem a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a rendezvényen a program bemutatásáról szóló információs szándékkal a kép- és hangfelvételt (fotót, videofelvételt) készítsen.

Hozzájárulok továbbá, hogy a Országos Biofeedback és Neufeedback Független Egyesület az elkészült kép- és hangfelvételt (fotót, videofelvételt) kizárólagosan, térítésmentesen, tér- és időbeli korlátozás nélkül a Facebook és https://www.neurofeedbackegyesulet.hu/ oldalon megjelenítse.

Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (az adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését) a GDPR 15–21. cikke, a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikke tartalmazza.